Bedrijfs KI

Alle zeugen worden, middels bedrijfs KI,  geïnsemineerd met de “top beren” uit het eigen fokprogramma. Het sperma wordt gevangen op het bedrijf en verwerkt in het eigen laboratorium om de zeugen mee te insemineren. Na inzet in het eigen bedrijf worden de beren geleverd aan de KI.

Opfokperiode

Alle biggen worden gewogen bij aanvang van de opfokperiode. De biggen worden in ruime hokken met een leef oppervlakte van 1m2 per varken opgelegd. De hokken zijn uitgerust met betonnen roosters. Dit is goed voor de ontwikkeling en hardheid van het beenwerk.

De laatste 6 weken van het testtraject worden alle beren aan voerstations gelegd. Ook in de voerstations worden de beren onbeperkt gevoerd. Van elk dier wordt individueel geregistreerd wat de voeropname is in deze periode. Het voer is speciaal samengesteld en afgestemd voor Piétrain beertjes.

Eindtoets

Aan het eind van deze periode (25 weken), vind de  eindtoets plaats door middel van een Live muscle scan test.  Met deze test  wordt de spek en spierdikte meting gedaan. Tevens worden de beren opnieuw gewogen. Nu is het mogelijk om een berekening te maken over de groei en de voederconversie van het varken, die resulteert in een “Selectie Index” voor het varken. Zodat er hier weer een schifting plaats vindt op de eerlijke harde gegevens uit de eindtoets, uitgevoerd door ons en medewerkers van Topigs Norsvin. Er vindt dan ook een finale exterieur test plaats voor de Top Pie beer. Dan wordt definitief bepaald of hij geschikt is voor de KI of natuurlijke dekking.

Uitlevering

Uitlevering vindt plaats nadat de beer gedekt heeft en het sperma onderzocht is op  kwaliteit. Dit onderzoek vindt plaats in het eigen laboratorium onder de telescoop op activiteit. En dan kan het werkelijke uitleveren beginnen. We leveren onze Top Pie beren aan Ki-Stations en aan vermeerderaars in heel Nederland. Tevens hebben we vele buitenlandse afnemers, met name  in Duitsland en België.  We hebben een speciale vrachtwagen die gebouwd is voor berenvervoer, zoals U kunt zien op onze website onder het kopje transport.

Showroom

Wij hebben U nu een klein kijkje kunnen geven in onze Piétrain fokkerij. Omdat het niet meer mogelijk is om in de schuur te komen, hebben we samen met Topigs Norsvin een  showroom gebouwd. In deze showroom kunt U een presentatie van ons bedrijf en van Topigs Norsvin bekijken. Daarna kunt U onze Top Pie beren en wat jongere opfokzeugjes achter glas bekijken. Dit is gezondheidstechnisch natuurlijk een prachtig gebeuren, een ieder wil graag levende dieren zien, maar gezien onze hoge gezondheidsstatus mochten we niemand toe laten, maar nu wel!! En op een verantwoorde manier. U kunt, na het maken van een afspraak komen kijken in onze showroom, daarvoor kunt U zich aanmelden bij ons of bij Topigs Norsvin.

Vitaliteitsprotocol

Alle biggen die worden geboren, worden onderworpen aan het vitaliteitprotocol. Dit houdt in dat alle levend en doodgeboren biggen worden geregistreerd. Tevens wordt de uitval, het overleggen en de mogelijk voorkomende aangeboren afwijkingen geregistreerd. Er wordt zo min mogelijk overgelegd vanwege onze SPF werkwijze. Hierbij hoort dat elke diercategorie zijn eigen kleding (kleur) heeft.


Mocht U meer informatie willen klik HIER voor de contact pagina.

Website copyright © 2016 Fokbedrijf Hendriks BV. Alle rechten voorbehouden.